khách hàng có thể vay ngân hàng để thanh toán nợ trước hạn

nhatot 25/03/2024 Không có bình luận

khách hàng có thể vay ngân hàng để thanh toán nợ trước hạn

Tính đến thời điểm hiện tại, quy định chỉ cho phép khách hàng vay tiền từ Tổ chức Tín dụng (TCTD) khác để thanh toán nợ khoản vay dành cho mục tiêu sản xuất kinh doanh, không áp dụng cho việc vay tiền phục vụ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, từ ngày 1/9/2023, quy định này sẽ mở rộng, cho phép người vay sử dụng tiền (bao gồm cả việc vay mua nhà) để thanh toán nợ tại TCTD khác phục vụ cho các nhu cầu đời sống cá nhân.

Mở rộng quy định vay tiền từ Tổ chức Tín dụng cho các nhu cầu cá nhân

Từ ngày 1/9/2023, khách hàng có thể dễ dàng và thuận lợi chuyển khoản vay mua nhà từ một ngân hàng sang ngân hàng khác, nơi có lãi suất thấp và nhiều ưu đãi hơn. Thay đổi này được thực hiện thông qua việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN, sửa đổi và bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, quy định về hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư 06 tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng.


Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã mở rộng quy định cho phép khách hàng có thể chuyển khoản vay mua nhà từ một tổ chức tín dụng (TCTD) sang TCTD khác, không chỉ áp dụng cho mục đích vay phục vụ sản xuất kinh doanh mà còn cho nhu cầu cá nhân. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ngân hàng, có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn từ các TCTD khác.

Ví dụ, khách hàng cá nhân có khoản vay mua nhà tại ngân hàng A, sau đó phát hiện rằng ngân hàng B cung cấp cùng khoản vay với lãi suất thấp hơn và nhiều ưu đãi khác. Với quy định mới, khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng B vay tiền để trả nợ trước hạn của khoản vay tại ngân hàng A. Điều này giúp khách hàng tiếp cận các khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn, đồng thời sử dụng các dịch vụ mới từ ngân hàng B.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, để vay vốn phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của cá nhân và hộ gia đình (ví dụ như mua ô tô, trang thiết bị tiêu dùng,…), khách hàng không cần phải có phương án hoặc dự án cụ thể. Chỉ cần cung cấp thông tin tổng nguồn vốn cần sử dụng, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng và nguồn trả nợ của khách hàng là đủ để xin vay vốn. Không yêu cầu xây dựng phương án hoặc dự án chi tiết phục vụ nhu cầu đời sống.

Tuy nhiên, đối với việc vay vốn phục vụ mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở có giá trị lớn, khách hàng cần bổ sung phương án, dự án trong hồ sơ đề nghị vay vốn. Việc này giúp Tổ chức tín dụng có đầy đủ thông tin về mục đích vay vốn của khách hàng và đảm bảo giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích.

Điều kiện vay vốn cho nhu cầu cá nhân và mục đích sản xuất kinh doanh


Thông tư 06/2023/TT-NHNN không áp dụng các hạn chế cho khách hàng vay. Theo quy định hiện hành tại Luật Các Tổ chức tín dụng, để vay vốn, khách hàng cần đáp ứng 03 điều kiện cơ bản bao gồm: (i) Mục đích vay vốn hợp pháp, (ii) Có phương án sử dụng vốn khả thi, (iii) Có khả năng tài chính để thanh toán nợ. Đây là các điều kiện tối thiểu mà khách hàng phải đáp ứng theo quy định hiện hành.

Thông tư 39/2016/TT-NHNN cũng áp dụng các điều kiện tương tự. Theo Điều 7 của Thông tư này, Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định việc cho vay khi khách hàng đáp ứng các yêu cầu sau: (i) Là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với cá nhân, khách hàng phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; (ii) Nhu cầu vay vốn phục vụ cho mục đích hợp pháp; (iii) Có phương án sử dụng vốn khả thi; (iv) Có khả năng tài chính để thanh toán nợ.

Quản lý khoản vay và biện pháp bảo đảm tiền vay của Tổ chức Tín dụng

Trong hoạt động cấp tín dụng, việc áp dụng biện pháp bảo đảm hay không áp dụng biện pháp bảo đảm là do thỏa thuận giữa Tổ chức tín dụng và khách hàng. Điều này cho phép Tổ chức tín dụng có sự linh hoạt trong hoạt động cấp tín dụng và thỏa thuận với khách hàng về việc quản lý khoản vay và trả nợ.

Thực tế, Tổ chức tín dụng đã và đang áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm tiền vay với các loại hình tài sản khác nhau như ô tô, tài sản hình thành trong tương lai, hàng hóa luân chuyển, quyền đòi nợ,… hoặc cấp tín dụng không yêu cầu tài sản bảo đảm dựa trên đánh giá phương án và dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Từ đánh giá này, Tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng tài chính của khách hàng để hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tài sản thế chấp chỉ là một trong các điều kiện quan trọng nhưng không phải là yếu tố hàng đầu hoặc bắt buộc theo quy định pháp luật để bảo đảm việc hoàn trả khoản vay. Điều này nhằm nâng cao trách nhiệm của khách hàng trong việc trả nợ ngân hàng.

Danh mục : Tin Tức
Thẻ :